Styrelsen

Per Larsson, ordförande
Ana Catalán, sekreterare
Karin Larsson, kassör
Maya Wiehe, informatör