Studiebesök

I linje med Föreningens Presencias målsättning – verka för kultur, hälsa och integration genom rörelse med den argentinska tangodansen i fokus och i linje med Föreningens ambition att uppfylla sitt ändamål genom att bl.a. göra studiebesök, kommer vi igång med vårt allra första redan i höst.

Första studiebesök: 10 oktober 2016
Resan går till ”La Milonga”* i Köpenhamn måndagen den 10 oktober.
Alla som var medlemmar den 8 augusti , då beslutet togs, reser subventionerat.
Alla nya medlemmar är naturligtvis välkomna att följa med!

Bli medlem redan idag!

* La milonga – Noche de Lunes.
La Milonga i Det Latinamerikanske Hus.
Høffdingsvej 10, 2500 Valby

Malmø med DjMayaWiehe kommer!
Maya DJ-er! Vi glæder os til på stedet hvor Buenos Aires lever!
Hver mandag, byder gæsterne på dejlig musik, pragtfuld stemning, gratis kaffe og te. Empnadas og drikkevarer og fint gulv at danse på..
Undervisning fra 19:00 til 20:00 (40,00 kr.) Med Bo og Sophie.
Tango-Milonga-Vals fra 20:00 til 23:00 (50.00 kr. og
45 kr. for TF-folket og for medlemmer af CL.)
Kærlige hilsner
Celeste