Presencia

En förening för kultur, hälsa och integration genom rörelse med den argentinska tangodansen i fokus.

Presencia är en ideell-, religiöst- och partipolitiskt obunden förening med säte i Malmö.
Varje enskild person med intresse att verka för föreningens målsättning som förbinder sig att följa föreningens stadgar kan bli medlem.

Ett grund för att vara med i föreningens arrangemang är att man i ord och handling ger uttryck för demokratiska värderingar och visar respekt för den enskilda människan. Vi arbetar med och för mångfald och för att motverka fördomar och all form av diskriminering.